Shevat 29 5664 (1904 C.E.) 
R' Chananyah Yom Tov Lipa Teitelbaum
of Sighet, author of Kedushas Yom Tov. (Chananyah Yom Tov Lipa ben Yekusiel Yehudah)

Shevat 29 5677 (1917 C.E.) 
R' Chayim Meir Finkler
of Pintchov, author of Imrei Chayn. (Chayim Meir ben Yitzchak)

Shevat 29 5685 (1925 C.E.) 
R' Yitzchak Yerucham Diskin,
son of the Maharil Diskin. (Yitzchak Yerucham ben Moshe Yehoshua Yehudah Leib)

Shevat 29 5687 (1927 C.E.) 
R' Nassan Tzvi Finkel, the Alter (elder) of Slabodka,
author of Ohr HaTzafun. (Nassan Tzvi ben Moshe)